2/17/2011

You

บางทีการอยู่ในความฝัน (หรือจินตภาพ)
มันก็ดีสำหรับอะไรหลายๆ สิ่ง (คงเป็นแค่ผม?)
แผลเปิดอีกครั้ง

นักดนตรีที่ผมชอบคนหนึ่งเคยพูดไว้ว่า
"ผมคงเกิดผิดที่และผิดเวลา"
(คำพูดนี้สำหรับผม มันช่าง...)

"ผมขอโทษ"