9/21/2007

Typography

:: type in motion ::
Pulp Fiction in Typography

clip video นี้เป็นการจัดวางตัวอักษรด้วย visual ของ time base media ด้วยเนื้อหาของหนังเรื่อง Pulp Fiction เป็นการใช้ visual นี้ได้อย่างน่าสนใจ มีการใช้อารมณ์การพูดของตัวละครสื่อสารออกมาเป็น การจัดวางตัวอักษร

Trainspotting in Typography

clip video ชิ้นนี้เป็นการจัดวางตัวอักษรในหนังเรื่อง Trainspotting เป็นอีกรูปแบบที่น่าสนใจเช่นกัน

Typography: fight club verbiage

clip video นี้เป็นการจัดวางโดยใช้การพูดสื่อสารออกมาเป็น การจัดวางตัวอักษร ในหนังเรื่อง fight club
clip video 3 ชิ้นนี้เป็นเรื่องของ ตัวอักษร กับการจัดวางในรูปแบบ ของ time base media โดยใช้อารมณ์ของการพูดสื่อสารเป็นไปในทางรูปแบบ ตัวอักษรซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่ง
ที่มาจาก www.youtube.com

9/16/2007

sequence ( background )

:: ทดลองพื้นหลังด้วยกระดาษ ::

*พื้นหลังงาน timebase media ชิ้นนี้เป็นการทดลองในอีกมุมหนึ่ง เพื่อต้องการหาความแตกต่างจากเดิมที่เป็นแค่พื้นหลัง สี ธรรมดา* การที่เลือกกระดาษเป็นพื้นหลังของงานนั้น เพราะว่า กระดาษเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีหน้าที่ไว้จดเพื่อให้เกิดความจำ ( อีกรูปแบบของการจดจำ ) และเป็นอีกรูปแบบที่สามารถสื่อถึงความจำได้อย่างหนึ่ง

9/10/2007

sequence ( grid system )

รูปแบบการวาง grid system
แบบที่ 1

แบบที่ 2

รูปแบบการวาง grid system นี้เป็นรูปแบบการวางที่เรียบง่าย การวางรูปแบบของ grid system นี้วางเพื่อการทำ lay out ในงาน timebase media ให้ง่ายขึ้น และดูเป็นระเบียบมากขึ้น
*รูปแบบนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง*

9/06/2007

ภาพยนตร์ ฉายซ้ำ

" ชำระเงินซื้อตั๋ว ยืน นั่ง ในราคาเท่ากัน
หันไปในทางเดียว แต่ต่างทิศ ขวักไขว่ด้วยสัตว์สังคม วนเวียนไปมา

ดู ภาพยนตร์ด้วยเนื้อเรื่องตามระยะทาง ภาพยนตร์ฉายซ้ำ องค์ประกอบของเนื้อเรื่องเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อย แต่ก็ชมได้ไม่มีเบื่อ ( ในทางประจำ )

ที่ที่ฉาย ภาพยนตร์ แห่งนี้มีการเผยสิ่งที่ไม่ควรชมอยู่ด้วย นั่นคือ ความเป็นจริงของ สัตว์สังคม ถอดเปลือกให้เห็นถึงแก่นบางส่วน....................

ขึ้น จ่าย นั่ง หรือ ยืน ( หลับ )


ลงจากที่ฉายภาพยนตร์ ในขณะที่ เนื้อเรื่องของบางคนยังดำเนินต่อไป จนกว่า ผู้ชมคนนั้นจะถึงที่หมาย "