5/29/2008

people

สวัสดี (ในบางครั้ง)


หายไป หายไป หายไป หายไป หายไป
คงอยู่ คงอยู่ คงอยู่ คงอยู่ คงอยู่


.


หายไปทั้งที่ยังคงอยู่ ช่างน่าแปลกใจกับความเป็นสัตว์......ของสังคม หลีกหนีหรือ
แต่ผมยังคงอยู่