7/21/2008

การเคลื่อนไหวที่ดูนิ่งสงบ

ผม..............................ผม
นอกจาก สรรพนามนี้ ผม.................คือ.............................ใคร


และผมเป็นใคร กระหายสิ่งใดที่เป็นอันสมควร นอกจากสรรพนาม (จริต)

ต้องการหยุดที่ส่วนใดของสมองสั่งการ (คำตอบ.....................อยู่ภายในสมองของผม) (หัวเราะกับสมองเพียงสักครั้ง)


........................หรือ ( ) (และ สิ่งนั้นผมไม่ปริปาก กับ พื้นที่อันพอสมควรหรือ)