1/29/2009

( )

เหนือสิ่งอื่นใด

ผมเสพย์เพื่อความอยู่รอด และทุกคนล้วนเสพย์ติดประจำแม้ยามหลับตา
ผมอยู่กับสิ่งที่มองไม่เห็นตลอดเวลา เพราะอะไรผมแค่อยากมองเห็นในสิ่งที่ใช้


อาจเป็นเรื่องตลกและขบขันน่าดูชม ที่อยากมองเห็นในสิ่งที่มองไม่เห็น
ลองย้อนกลับเข้าถามคุณ "คุณไม่อยากสัมผัสมันด้วยการมองหรือ แม้มันอาจจับต้องเป็นของแข็งไม่ได้"
ทุกอย่างมีชีวิตจากความว่างเปล่านี้ แต่น่าตลกที่มองไม่เห็นในการมีอยู่ของมัน