3/09/2009

ตอบคำถามที่ไม่อยากตอบ

"ผมไม่ได้เขียนถึงความว่างเปล่า........แต่ผมเขียนให้เกิดความว่างเปล่า"