1/17/2010

เพลงที่เคยได้ยิน

บทเพลงต่างๆ ยังคงร้องเข้าโสตประสาทของผมและคุณ


แต่...
ตอนนี้ผมยังคงร้องเพลง "Hello Goodbye" เพราะมันเป็นเพลงที่ไพเราะมากที่สุดเพลงหนึ่งที่ผมเคยได้ยิน
(ไม่มีอะไรครับ แค่นึกถึงขึ้นมา)