3/16/2010

ความสม-ดุล

ถ้าผมเขียนในเชิงความรู้สึก (ซึ่งก็เขียนมาโดยตลอด)
"สวัสดีถ้าวันนี้ผมต้องการเล่าความสมดุลของร่างกาย"

ปริมาณสะสมของช่วงเวลาหนึ่ง มันสะสมจนเกาะเป็นตะกอนของร่างกายโดยบางสิ่งไม่สามารถย่อยสลาย (อาจเก็บไว้ในสมอง)
แต่ครั้งหนึ่งปริมาณนี้คงต้องถูกชำระซักวันหนึ่ง แค่ง่ายๆ (อาจเป็นเสียงดนตรีที่สามารเข้าใจในอารมณ์ก็เพียงพอทำให้ย่อยสลาย)
แต่ในวันที่ครั้งหนึ่งไม่มีเสียงเพลงที่สามารถทำให้ย่อยสลายได้ แต่เป็นเสียงที่มีมวลปริมาณหนาแน่นอัดใส่ที่บางครั้งอาจไม่อยากได้ยินซะเลยในช่วงหนึ่งบางทีอาจเป็นผมที่ต้องสลายแทนตะกอนเหล่านั้น เพื่อทำให้เกิดสมดุล
ช่วยเปิดเพลงไพเราะที่ไม่แค่เสียงที่เข้าใจ แต่ขอเพลงที่สามารถย่อยสลายตะกอนที่ต้องการชำระซักทีเถิดแกรก!