9/30/2010

I Cover DVDLogo Designed for I Cover DVD 
Graphic Designer : Nattapol Rojjanarattanangkool
เป็นโลโก้ที่ทำมานานหลายปีแล้วพึ่งมีโอกาสได้ลง
โลโก้อันนี้ทำขึ้นมาเนื่องจากมีเพื่อนเคยบอกว่าให้ช่วยทำโลโก้สำหรับร้านขายปก
หรือขาย DVD จำไม่ได้ เค้าบอกแค่ชื่อร้านมาเลยทำให้เป็นงานกุศล
บวกกัับการนึกสนุกทำขึ้นมาเล่นๆ (โลโก้อันนี้ไม่ได้ใช้จริงนะครับ ^^)